Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị MB Làm Việc Với MBLand Holdings

Ngày 31/03/2016, đồng chí Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đoàn cán bộ của MB đến thăm và làm việc với MBLand Holdings. Đoàn công tác của MB đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi công, tiến độ, chất lượng thực hiện tại hiện trường của các dự án MBLand Central Point Mỹ Đình, MB Grand Tower. 

Đoàn công tác đã tập trung quan tâm việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách cho CBNV trong tập đoàn.
Đón tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và đoàn công tác của MB, MBLand có Ban Tổng giám đốc, Đại diện Công ty MBLI, Ban Quản lý Dự án MBLand Central Point Mỹ Đình và một số cán bộ chủ chốt các khối, phòng, ban.
Sau khi kiểm tra và nghe đại diện lãnh đạo MBLand báo cáo, Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thi công  và kết quả thực hiện các dự án của MBLand, trao đổi cụ thể với Ban lãnh đạo MBLand, Đại diện Công ty MBLI, Ban Quản lý Dự án MBLand về các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra định hướng và các biện pháp giải quyết  nhằm tạo điều kiện thuận lợi để MBLand triển khai tốt hơn các dự án trọng điểm. Đặc biệt, nằm trong định hướng xây dựng chính sách về phúc lợi, nâng cao đời sống cho CBNV của tập đoàn MB, đoàn công tác đã tập trung quan tâm việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách cho CBNV trong tập đoàn, như: tạo lập quỹ nhà, chính sách nhà ở… cho cán bộ, nhân viên của tập đoàn. Theo đó, MB và MBLand đã thống nhất xây dựng chính sách về giá bán nhà ở có ưu đãi, kèm gói hỗ trợ tín dụng cho CBNV mua nhà tại dự án MBLand Central Point Mỹ Đình. Theo đó là xây dựng các gói hỗ trợ hoàn thiện nội thất chất lượng, hấp dẫn, tăng tiện ích…tăng sự lựa chọn linh động, thuận tiện cho người mua nhà.